Интериорен дизайн

Интериорен дизайн – От дефиниция до начин на изпълнение

Какво е интериорен дизайн?

Понятието интериорен дизайн произхожда от френската дума интериор. Тя обозначава вътрешното пространство в сградите, независимо от тяхното предназначение и сферата на дейност на обитателите им. Всички помещения в дадено пространство се обединяват под общото название интериор. Когато говорим за интериорен дизайн, той включва проектирането и обзавеждането на тези помещения по начин, който да отговаря на целите, които ще изпълнява пространството след изпълнението на проекта.

Интериорният дизайн се превръща във все по-голямо предизвикателство през последните години – както за специалистите, така и за клиентите. От една страна, специалистите разширяват кръгозора си, тъй като се запознават с нови идеи и подходи в интериорния дизайн. От друга, клиентите все по-често са привърженици на иновативните решения в разнообразните области на живот, които са все повече. Често, те се превръщат в основата, върху която самите клиенти изграждат своята бъдеща представа за помещението. Специалистите по интериорен дизайн пък трябва да балансират между даденостите на пространството и предпочитанията на клиента.

Кой се занимава с интериорен дизайн?

Макар за интериорен дизайн да се говори от сравнително скоро, значението му във времето от миналия век до днес е ясно установено. Все повече млади хора избират да се занимават с интериорен дизайн, тъй като са почитатели на естетически издържаното проектиране и обзавеждане до най-малкия детайл.

Задачата на хората, занимаващи се с интериорен дизайн, на първо място е да опознаят своите клиенти. За разлика от останалите видове изкуство – например, рисуване, кино, тук има диалог. Предпочитанията на клиента винаги биват поставени на първо място, но въпреки това той не винаги е абсолютно прав. Интериорният дизайнер е специалистът, който има способността да вижда пространството в перспектива, изхождайки от своя опит. Придобитите във времето качества му позволяват да работи върху интериорния дизайн като експерт. Той проектира в зададеното пространство, подобно на рисунка върху платно, чертите на неговите собственици и обитатели.

Възможно е този подход да ви се струва като нещо маловажно или твърде фокусирано върху крайната цел, но това е начинът един проект за интериорен дизайн наистина да отговаря на същността на клиента. Прилагайки тази стратегия, специалистът по интериорен дизайн си осигурява гаранция, че крайният резултат ще удовлетворява напълно необходимостите му.

Техники, до които прибягва интериорният дизайнер

С интериорен дизайн се занимаваме и ние, в студио IDEA. Възможно е вече да познавате част от нашите проекти. Ако не, ще се радваме да ги опознаете и да ни споделите впечатленията си. Подобно на останалите творци, занимаващи се с интериорен дизайн, и ние прибягваме до някои от най-широко разпространени техники, гарантиращи добрия краен резултат и доволния клиент.

Функционален интериорен дизайн

Функционалният интериорен дизайн е винаги актуален. Практическите му измерения и ползи надхвърлят предимствата на всички останали краткотрайни модни предложения. Функционалните решения съчетават удобството с естетически издържаната визия. За да бъде максимално функционален един интериорен дизайн, е необходимо самият интериорен дизайнер да опознае добре навиците на своите клиенти. Познавайки хобитата и предпочитания от тях начин за извършване на ежедневните дейности, в края на изпълнението, реализираният проект ще им допадне в най-голяма степен.

Интериорен дизайн, основан на хармония

Хармоничният интериорен дизайн настоява за баланс между използваните материи, цветове, материали и форми. Той отрича съчетанието на противоположни по характер тенденции и практики. Напротив, настоява за взаимно подчертаване на предимствата на детайлите. Подбирайки цветове, изразяващи същата или сходна емоция като повърхностите в едно пространство, видът му става много по-цялостен и завършен. Същото важи и за геометричните форми, начина на пречупване на светлината и материите в обзавеждането.

Интериорен дизайн, основан на уют

Уютът е онзи фактор в интериорния дизайн, с който никога не бива да се правят компромиси. Функционалното разположение би могло да се промени леко, за да отговаря в по-голяма степен на естетическата визия. Хармонията има своите нюанси и понякога може да се наруши компромисно, под формата на акцент. В случай, че харесваме в по-голяма степен друг, вече реализиран проект, детайли от него биха могли да се впишат в помещението на друг клиент.

Уютът обаче е незаменим. Опознавайки клиентите, проектирайки помещението така, че то да отговаря напълно на тяхната идентичност, един интериорен дизайнер би могъл да бъде истински доволен от своята работа.

Елемент на уникалност в интериорния дизайн

Уникалният интериорен дизайн се отнася както до декорирането и обзавеждането на едно помещение, така и до неговите естествено зададени от архитектите дадености. Разнообразните и все по-смели архитектурни решения напоследък предоставят все по-разнообразно платно за интериорен дизайн на специалистите. Тяхна задача е да подчертаят по най-правилния начин, чрез материи, повърхности и цветове, предимствата на помещението. Декорирайки и обзавеждайки го по начин, желан и удобен за клиента, разказвайки най-важните акценти от неговата история, пространството може да се похвали с наистина уникален интериорен дизайн.

Тенденции в областта на интериорния дизайн

Когато говорим за интериорен дизайн, не бихме могли да го определим като нещо статично. Напротив, той се изменя във времето. Разбира се, разнообразни тенденции присъстват и тук. По-важният въпрос обаче е дали те трябва да са основната отправна точка за специалистите. Ние, в IDEA, не вярваме напълно в този начин на работа. Важно е всеки експерт по интериорен дизайн да е информиран за иновациите и новите възможности. Въпреки това, вярваме, че всяко помещение трябва да бъде различно – такова, че да отговаря в най-пълна степен на характера на хората, които го изпълват, на местоположението, на сградата, в която се намира.

Вземайки предвид всички дребни детайли около едно пространство, е напълно възможно да се проектира интериорен дизайн, различен от всички останали досегашни хрумвания. Какво по-хубаво от това да притежавате нещо различно и уникално във време, в което все по-често ни заобикалят сходни тенденции и трендове?

Интериорен дизайн отвъд граници

Една от основните задачи, които стоят пред специалистите по интериорен дизайн, е да прилагат интегриран подход, основан на иновативни решения. Иновациите са една неразделна част от нашата съвременност и поради тази причина често са пожелавани от самите клиенти. Задача на експертите по интериорен дизайн обаче е да комбинират иновативните и високотехнологични възможности с даденостите на пространството, което подлежи на интериорен дизайн.

Примери за такъв тип интериорен дизайн, който преминава границите, надгражда, изненадва и учудва, оставяйки след себе си най-вече позитивна емоция, са всички завършени и настоящи проекти на IDEA. Екипът ни се стреми да е винаги в крак с новостите в областта, да се вслушва в желанията на клиента и, заедно с това, да гарантира трайност на интериорен дизайн във времето. Подходите, които прилагаме, са безвременни и тъкмо това ги прави така очарователни!

Какво е интериорен дизайн?
Техники, до които прибягва интериорният дизайнер
Функционален интериорен дизайн
Интериорен дизайн, основан на хармония
Интериорен дизайн, основан на уют
Елемент на уникалност в интериорния дизайн
Тенденции в областта на интериорния дизайн
Интериорен дизайн отвъд граници

Интериорен дизайн 4

Функционален интериорен дизайн

Интериорен дизайн 2 | IDEA

Интериорен дизайн – Вдъхнете живот на вашия дом

Интериорен дизайн 3 | IDEA

Интериорен дизайн – Техники

Интериорен дизайн 5

Интериорен дизайн – IDEA

Интериорен дизайн 6

Интериорен дизайн – Уют