Интериорен дизайнер

С какво се занимава един интериорен дизайнер?

От много години насам, архитектурата е утвърдена сред най-сериозните професии, които човек би могъл да практикува. Разбира се, това е напълно обосновано, тъй като правилното планиране и изграждане на фасадите и носещите структури е от ключово значение за безопасността. Независимо обаче дали говорим за бизнес сграда, обществена институция или жилищна кооперация, превръщането им в уютни и приятни пространства зависи и от още нещо. В зависимост от типа комуникация и отношения, с които ще се свързва всяко едно такова пространство, интериорният дизайн го завършва по подходящ начин.

Макар и професията интериорен дизайнер да съществува от сравнително скоро, в последните години тя се утвърждава с пълна сила. Смеем да твърдим, че заниманието на един интериорен дизайнер би могло да се разгледа едновременно от две страни – както като възприета вече професия, така и като един нов вид изкуство.

Професията интериорен дизайнер

Да бъдеш интериорен дизайнер означава да се намираш в постоянна комуникация с разнообразни хора. В хода на това общуване, се изслушват изискванията и предпочитанията на клиента, когато има такива, и се обсъждат различните възможности. Напълно възможно е обаче да се доверите изцяло на своя интериорен дизайнер и в хода на работа да приемате или отхвърляте различни предложения.

Независимо от специфичните за случая детайли, всеки интериорен дизайнер ще се постарае завършеният проект да се отличава в максимална степен с удобство, функционалност и естетическа издържаност.

Интериорен дизайнер – професия или изкуство?

От друга страна, професията интериорен дизайнер се свързва с креативност, творчески дух и иновативни идеи. Тъкмо тези характеристики приближават в голяма степен всеки интериорен дизайнер до човека на изкуството. Не винаги е задължително да се следват модните тенденции в областта, за да се декорира едно пространство по подходящия начин. Напротив, много по-важно е да се използват индивидуалните му преимущества, които да се подчертаят по най-правилния начин.

Ние, в Idea.bg, например, разчитаме много на силата на светлината. Затова и ако изберете да работите с някой наш професионалист – интериорен дизайнер, бъдете сигурни, че огледалата и осветителните тела ще са в основата на разработената индивидуална концепция.

Каква е ролята на един интериорен дизайнер?

Планирането на обзавеждането и подредбата на което и да е пространство не задължително е свързано с намесата на интериорен дизайнер. Въпреки това, все по-често както частни, така и корпоративни клиенти прибягват до помощта на специалисти, с които да се посъветват и да обсъдят различните възможности.

Ролята на един интериорен дизайнер включва както изслушването на предпочитанията и идеите на клиента, така и коригирането на някои решения, с оглед натрупания вече опит в областта. Важно е да се прецени както каква е търсената визия и послание, които да оставя помещението, така и необходимостта от неговата устойчивост във времето. Когато е необходимо, един интериорен дизайнер би могъл да се посъветва с архитект или друг специалист по отношение на своя идея или хрумване на клиента. Негова задача е разработването и финализирането на цялостен проект, включващ разположение, цветове, материи, интериорни материали, декори и мебелировка. Когато е необходимо, работата на един интериорен дизайнер би могла да се случва на място, в самия обект, а не от разстояние.

В случаите, в които клиентът предоставя по-голяма свобода на своя интериорен дизайнер, важно е специалистът да действа в съвместно уговорената посока. По този начин, съдейства за получаването на търсения от клиента желан резултат.

Задачи, пред които е изправен един интериорен дизайнер

Основната задача, пред която е изправен интериорният дизайнер, е да обмисли внимателно цялостната визия на дадено пространство до най-дребния детайл.

Работата на един интериорен дизайнер най-общо би могла да се раздели в три части – проучване, планиране и изпълнение. Всяка една от тях представлява отделен процес. Въпреки това, те неминуемо са свързани помежду си и правилното изпълнение на единия предопределя успеха на следващия.

Интериорен дизайнер в действие – Етап на проучване

Процесът по проучване е свързан с опознаване на пространството и неговите специфики. Той би могъл да включва разговори на интериорния дизайнер с отговорните за създаването му архитекти и строители. По този начин, всеки интериорен дизайнер се грижи и за безопасността и сигурността на пространството, с което се заема. Понякога някои дребни на пръв поглед архитектурни детайли биха могли да се окажат от ключово значение за интериорните решения.

Интериорен дизайнер в действие – Етап на планиране

Планирането и проектирането на самото пространство често е по-сложният процес дори от изпълнението на вече изготвения план. На този етап, всеки интериорен дизайнер трябва да се справи с няколко предизвикателства. Безопасността на пространството винаги стои на първо място. Неотлъчно след нея се нарежда и функционалността. Всеки интериорен дизайнер трябва да е способен да обмисли най-правилната подредба на мебелировката и уредите във всяка стая така, че тя да бъде не само красива, но и удобна за използване.

Бюджетът е едно от нещата, с които всеки интериорен дизайнер трябва да се съобрази тъкмо на този етап от процеса. В зависимост от финансовите възможности, биха могли да се поектират мебели, да се подберат материи и текстил, които да се използват в обзавеждането. Това е и моментът, в който преимуществата на всяко помещение трябва да се вземат предвид, за да се подчертае тяхната функционалност по възможно най-подходящия начин.

Интериорен дизайнер в действие – Етап на изпълнение

Изпълнението е последният етап в хода на работата на всеки интериорен дизайнер. Към него винаги се пристъпва с вълнение както от страна на самия интериорен дизайнер, така и от страна на нетърпеливия клиент. Важно е към изпълнението на вече завършения проект да се пристъпи след неколкократно обмисляне и проверка на всички предстоящи дейности. По този начин, дизайнерът ще бъде сигурен в успеха на работата си и ще гарантира отсъствието на евентуални пропуски.

В хода на изпълнението, един интериорен дизайнер не действа самостоятелно. Както и в предварителните етапи и особено тук, той координира дейността си с тази на производители, мебелисти, художници и други планирани партньори. Финалният момент от изпълнението на проекта се състои в представянето на обзаведеното и подредено вече пространство пред клиента от страна на интериорния дизайнер.

Отличия, за които мечтае всеки интериорен дизайнер

Общественото признание и уважение е нещо, към което се стреми всеки интериорен дизайнер. То надгражда задоволството на клиентите след завършване на всеки започнат проект. Отличието на един интериорен дизайнер от експерти в областта на интериорния дизайн се свързва с висока оценка на усиления труд и постигнатите отлични резултати.

На територията на България, Националните награди за интериорен дизайн Dibla Design Awards са най-престижното отличие за всеки интериорен дизайнер. И тъй като тази професия се утвърждава все повече от началото на новия век, конкуренцията нараства и стимулира всеки интериорен дизайнер да се представя във все по-отлична светлина всяка година. Разбира се, в допълнение към тях съществуват допълнителни възможности за участие в конкурси в по-малък или по-голям мащаб, от които всеки интериорен дизайнер би могъл да се поинтересува.

С гордост се радваме, че екипът на Idea.bg неведнъж е получавал не само национално, но и международно признание и отличие! Идейният двигател на нашето студио – Алекс Ковачев, е получавал такива награди многократно през годините.

Работата на един интериорен дизайнер в Idea.bg

Работата на интериорния дизайнер в Idea.bg следва всички принципи, изброени по-горе. Задачата му е да се съобрази с желанията на клиента, но и да допринесе с множество свои предложения, които представляват доказано работещи решения или амбициозни експерименти.

Както вече споменахме, използването на светлината по възможно най-ефективен и интересен начин, е една от отличителните характеристики на всеки интериорен дизайнер в Idea.bg. В никакъв случай обаче идеите ни не се ограничават само дотук. Екстравагантност, стил, устойчивост във времето и изтънченост – това са някои от качествата, които всички завършени проекти на Idea.bg съчетават. От функционалните характеристики до чисто декоративните, но красиви елементи, нашите интериорни дизайнери ще се погрижат за всичко, от което се нуждаете!

Дизайнерският подход и индивидуалната, уникална концепция са нашата сила. Вярваме, че заедно можем да творим красота в интериорния дизайн и да оставяме ярък отпечатък в съзнанието на всеки, докоснал се до финалния резултат!

С какво се занимава един интериорен дизайнер?
Професията интериорен дизайнер
Интериорен дизайнер – професия или изкуство?
Каква е ролята на един интериорен дизайнер?
Задачи, пред които е изправен един интериорен дизайнер
Интериорен дизайнер в действие – Етап на проучване
Интериорен дизайнер в действие – Етап на планиране
Интериорен дизайнер в действие – Етап на изпълнение
Отличия, за които мечтае всеки интериорен дизайнер
Работата на един интериорен дизайнер в Idea.bg

интериорен дизайнер 1

Интериорен дизайнер – С какво се занимава ?

interioren dizayne 2

Интериорен дизайнер – IDEA