Свържете се с нас

Адрес: София 1715 , България, Ring Tower, ул. Околовръстен път 251.

Тел.: +359 898 67 90 60

Email: office@idea.bg

Facebook: fb.com/ideainteriorstudio/

Старши мениджър проекти

Екипът ни има нужда от ръководител за реализация на проекти в сферата на интериорния дизайн. Подходящият кандидат ще планира, управлява и координира дейността на екипи от технически ръководители и специалисти по бюджетиране и остойностяване. Основен приоритет на позицията е да отговаря за нормалния ход на успешното изпълнение на проектите в срок и в предварително зададен бюджет.

 

 

Основни отговорности:

 • Отговаря за изготвянето на плановете за проследяване на напредък и реализация на проекти и необходимите за целта ресурси – материали, подизпълнители и доставчици.
 • Изготвя и управлява бюджета и графика за поверените му проекти.
 • Организира и координира вътрешни и външни страни (работен отдел, идеен отдел, подизпълнители) за всички дейности по проектите с оглед постигането на цели, качество и спазване на срокове.
 • Ръководи подготвянето на оферти и проекто-договори за клиенти и избор на подизпълнители за тях.
 • Подпомага и отговаря за приемането на материалите и дейностите по проектите от доставчиците и подизпълнители и предаването им на клиентите.
 • Отговаря за своевременен контрол по отношение на плащанията към доставчици и събиране на вземанията от клиенти.
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти във всички фази на проектите, включително установяване на очаквания, отговаряне на въпроси и разрешаване на проблеми.

 

Изисквания:

 • Необходимо образование – висше инженерно/архитектура.
 • Минимум 5 години опит в подобна позиция.
 • Да притежава задълбочени знания в областта на интериорния дизайн и проектирането.
 • Умение за работа с различни нормативни документи ,включително познаване на ЗУТ.
 • Умения за работа в екип, комуникативни и организационни умения.
 • Професионален Английски език, втори език – предимство.
 • Компютърна грамотност (Microsoft Office, Microsoft Project, AutoCad/Revit)
 • Опит с ERP система е предимство.

 

Какво предлагаме ние:

 • Модерен и функционален офис.
 • Плаващо работно време.
 • Динамична среда на работа.
 • Конкурентно заплащане.
 • Пълно покритие на допълнително здравно осигуряване.
 • Карта за спорт.
 
 
При интерес, моля попълнете формата за кандидатстване по-долу като приложите актуално CV и/или портфолио.